Chevron Left
返回到 现代希伯来诗歌

學生對 希伯来大学 提供的 现代希伯来诗歌 的評價和反饋

4.8
108 個評分

課程概述

הקורס מציע מיפוי של השירה העברית החדשה למן תנועת ההשכלה דרך תקופת "התחייה" והמודרניזם שבא בעקבותיה, ועד לימינו. הקורס מציג באופן חי ונושם את המפנים הפואטיים ואת ההתפתחויות הסגנוניות והתמטיות בתחום השירה העברית, מראשיתה, באמצעות קריאות קרובות של טקסטים מן התקופות השונות, ומעמיד מאגר גדול ושופע של ידע תיאורטי, ספרותי והיסטורי, לצד פרשנויות עמוקות, מאתגרות ומפתיעות....

熱門審閱

AK

2019年1月20日

המרצה מוביל את השיעור בצורה מעניינת ומובנת. הקורס נתן לי איזה ערך מוסף נוסף לידע הכללי שלי

RM

2022年3月6日

קורס מרתק. פרופסור הירשפלד מרצה למופת והשירים שבחר להציג יפים ומעניינים.

篩選依據:

1 - 现代希伯来诗歌 的 19 個評論(共 19 個)

創建者 Moshe S

2017年5月6日

創建者 MaryAnn B

2016年4月8日

創建者 Alex R

2016年7月12日

創建者 Alona K

2019年1月21日

創建者 Gerardo L

2016年5月22日

創建者 Iliyan Y

2018年9月10日

創建者 Joy S

2016年4月4日

創建者 Renato H C

2020年12月31日

創建者 Daniel R

2021年2月20日

創建者 Avi D

2021年8月2日

創建者 ayelet G

2020年12月16日

創建者 Roei M

2022年3月7日

創建者 inbar p

2018年7月1日

創建者 Andrea T

2021年1月13日

創建者 Mona A A

2020年9月12日

創建者 dana f ד פ

2020年8月4日

創建者 ‪Lea K

2020年7月29日

創建者 Wala A

2022年1月24日